Uvjeti natječaja

Opći uvjeti

Prijavu ideje u prvom krugu studenti mogu izvršiti na internet stranici gdje je potrebno popuniti formu za prijavu. Natjecatelji se mogu natjecati za jedan od postavljenih izazova odnosno za jedan tim do četiri člana. Članovi timova mogu biti s različitih fakulteta koji sudjeluju u natječaju.

Prijavom na natječaj natjecatelji prihvaćaju uvjete natječaja, što uključuje i rezultate Povjerenstva, te pristaju na objavljivanje svojih podataka i javno izlaganje natječajne dokumentacije za potrebe Agrokor koncerna.

Povjerenstvo će elektroničkom poštom poslati povratnu informaciju o rezultatima evaluacije. Ako je ideja prošla u drugi krug, sudionik natječaja će dobiti daljnje informacije za nastavak rada na idejnom rješenju.

Projektna dokumentacija koja se predaje kao rezultat rada u drugom krugu uključuje razradu ideje, praktično izveden projekt te primjere njegove primjene. Ako idejni projekt zbog svojih tehničkih i resursnih zahtjeva ne može biti realiziran u testnom okruženju (beta, pilot itd.) uz napravljene i razrađene dijelove idejnog rješenja, idejno rješenje će u cjelini biti moguće predočiti i PowerPoint prezentacijom. Način predaje rada će se dogovoriti za svaki rad posebno, ovisno o tehnologiji korištenoj za izradu.


ROKOVI

Trajanje natječaja : 8.3.2017. – 9.6.2017.

Prijave ideja za prvi krug primaju se do 2.4.2017. u ponoć.

Nakon objave timova koji prolaze u drugi krug, studenti imaju rok za predaju razrađenog rješenja do 30.5.2017.

Datum prezentacije studentskih radova bit će 9.6.2017.

Radovi dostavljeni nakon roka za prijavu i radovi koji ne ispunjavaju ostale natječajne uvjete biti će isključeni iz natječaja i neće se razmatrati.

Povjerenstvo će u drugom krugu natječaja ocjenjivati samo radove koji su poslani do 2.4.2017. te će isti moći biti nagrađeni glavnim nagradama.

NAGRADE

Svi timovi koji prođu u drugi krug imat će priliku sudjelovati u stručnom obilasku tehničkih i proizvodnih centara Agrokor koncerna.

Tri najbolja rada u drugom krugu biti će nagrađena novčanim nagradama:

  1. Nagrada – Nagrada u novčanom iznosu od 20.000,00 kn
  2. Nagrada – Nagrada u novčanom iznosu od 10.000,00 kn
  3. Nagrada – Nagrada u novčanom iznosu od 5.000,00 kn

Nagrada se isplaćuje na temelju potpisanog autorskopravnog ugovora s sudionikom natječaja za trajno iskorištavanje idejnog rješenja odnosno autorskog djela.


Uvjeti

Natječaj je otvoren za sve redovne studente  FER-a, FSB-a, FOI-a, TVZ-a, EFZG-a, EFOS-a, FPZ-a, SEO-a, FERIT-a i PMF-a matematički i fizički odsjek.

Na natječaj se mogu prijaviti samo originalni radovi i ideje koji nisu prethodno publicirani, nisu prijavljeni na druge natječaje niti su u postupku objavljivanja. Natjecatelji moraju razviti novo rješenje koji neće biti modifikacija ili varijacija na temu neke već postojeće na tržištu zaštićene usluge i aplikacije. Prijavom ideje/rješenja natjecatelj/autor potvrđuje njihovo autorstvo i posjedovanje ovlasti za njihovo daljnje iskorištavanje, izmjene i razradu, te jamči Agrokoru da je prijenos autorskih prava slobodan, te da na njima ne postoje prava trećih osoba. Troškove izrade rješenja iz natječaja snosi natjecatelj/autor. Isplatom nagrade, ugovorne strane suglasno utvrđuju da Autor može koristiti autorsko djelo. S ustupljenim pravima Autor nije ovlašten na bilo koji način raspolagati, u bilo koje svrhe s  trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti Agrokora.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može privremeno ili trajno prekinuti natječaj, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Organizator zadržava pravo dodjele samo jedne nagrade u slučaju malog broja pristiglih prijava ili nezadovoljavajuće kvalitete prijavljenih radova, o čemu će sudionici biti obaviješteni. Nakon završetka natječaja, Organizator može ponuditi suradnju autoru ili dijelu autora nekih od prijavljenih radova, za koje smatra da su interesantni za njegovo poslovanje.

Isto tako, po završetku Natječaja, Organizator ima pravo na svojim poslužiteljima zadržati sve studentske radove koji su sudjelovali u natječaju 6 (šest) mjeseci nakon završetka natječaja u interne prezentacijske svrhe. Organizator zadržava pravo ukloniti prijave (radove) koji krše prava i propise zakonodavstva RH ili međunarodnog prava, te sadržaj (radove) koji imaju uznemiravajući, neugodan, seksualno eksplicitan, nepristojan, klevetnički ili bilo kakav drugi neprihvatljiv ili zakonski nedopušten sadržaj.

Natjecatelji ne smiju otkriti javnosti svoje ideje/rješenja i dužni su ih držati anonimnim sve do objave rezultata natječaja. U suprotnom, natjecatelji i njihove ideje/rješenja bit će isključeni iz natječaja.


Kriteriji ocjenjivanja

Zajedničko stručno povjerenstvo predstavnika Koncerna Agrokor,  FER-a, FSB-a, FOI-a, TVZ-a, EFZG-a, EFOS-a, FPZ-a, SEO-a, FERIT-a i PMF-a matematički i fizički odsjek ocijenit će prijavljene radove bodovanjem po sljedećim kategorijama, u dva kruga natjecanja:

Prvi krug

Kriterij Max.bodovi
Stupanj inovacije 10
Usklađenost sa poslovnom strategijom 10
Izvedivost prototipa u zadanom roku natječaja 10
Praktičnost za buduće korisnike 10
Adekvatan izbor  i stupanj razrade tehnološke izvedbe 10
Prezentacija ideje kroz video 5

Za prolazak u drugi krug, prijavljene ideje moraju osvojiti minimalno 60% od maksimalnih bodova.

Drugi krug

Kriterij Max.bodovi
Spremnost rješenja za upotrebu 20
Usklađenost sa poslovnom strategijom 20
Ergonomija proizvoda odnosno prilagođenost korisnicima(korisničko sučelje, proizvod, sigurnost) 20
Stupanj korištenja dobre inženjerske prakse 20
Prezentacija projekta 20

Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru najboljih rješenja i dodjeli nagrada tijekom lipnja 2017. godine, o čemu će pravovremeno obavijestiti sudionike natječaja i javnost putem web-stranica. Dodjela nagrada održat će se na fakultetima na prigodnoj svečanosti.